6.11.07


Spaţiul

Spaţiul a avut diferite funcţii.

A fost un spaţiu semi-privat, biroul nostru în care am lucrat în fiecare zi, pregătind evenimentele următoare, scriind email-uri, lucrând pentru alte proiecte legate de Project Space, etc. Un loc pentru lucru, pentru discuţii, pentru timp petrecut împreună pentru mâncat şi băut cafea, pentru joaca cu pisicile, pentru făcut planuri de viitor şi locul unde ne întâlneam cu oameni (prieteni care treceau pe-acolo să bea o cafea, oameni de pe stradă care intrau curioşi să vadă ce se întâmplă în spaţiu, oameni interesaţi de proiect care doreau să afle mai multe detalii, oameni care veneau să citească sau să se uite la filmele din arhive, etc).

A fost un spaţiu semi-public în timpul atelierelor, deschise publicului dar importante şi prezente mai ales pentru cei implicaţi în ele.

A fost un spaţiu public în timpul prezentărilor şi performance-urilor.

Pentru unele evenimente am părăsit Project Space şi am ieşit în spaţiul public al oraşului, încercând să facem o foarte mică, foarte discretă şi foarte temporară intervenţie în ritmul imensului Bucureşti, o pauză de o micro secundă în pulsul acestui oraş ciudat în care poţi vedea aşa de clar cum grandioasa utopie/distopie socialistă este fundalul pentru capitalismul atotcuprinzător.

The space

The space had different functions.

It was a semi-private space, our office in which we worked every day, preparing the next events, writing emails, working for some side –projects, etc. A place for working, talking, hanging around, eating, playing with the cats, making plans for the future, and the place where people dropped by (friends just willing to take a coffee with us, people from the street curious to see what’s going on there, people interested in the project wanting to find out more details about it, people wanting to read things from the archives, etc).

It was a semi- public space during the different workshops, that were open for the public but, which were the most important and present for the people actually involved in the workshops.

It was a public space during the presentations, discussions and performances.

For some events we left the rooms and we went outside in the public space of the city, trying to make a very small, very discrete and very temporary intervention in the pace of huge Bucharest, a one micro second brake in the rhythm of this strange city were you can so clearly see how the grandiose socialist utopia/distopia is a background for the all-encompassing capitalism.

Niciun comentariu: