6.11.07

PROJECT SPACE

România a trecut de la un sistem totalitar în care nu exista nici un fel de spaţiu pentru o dezbatere critică, la un sistem în care părem să ne cedăm de bunăvoie dreptul de a judeca critic nedreptăţile din jur şi în care părem să consimţim la un alt fel de dominaţie, însoţită de o creştere a naţionalismului, rasismului şi sexismului, care au existat în forme mai ascunse şi înainte de 1989, dar care acum sunt arătate şi promovate în mod deschis. Toate acestea în cadrul unei economii de piaţă care permează toate aspectele vieţii.

Evenimentele din cadrul proiectului au adus în prim plan oameni, atitudini, acţiuni care depăşesc o situaţie constrângătoare sau neprielnică, oameni care îşi asumă responsabilitatea şi înţeleg că depinde de ei să schimbe ceva, iniţiative care au în comun lupta împotriva autorităţii şi disponibilitatea de a-şi asuma riscuri, care încearcă să creeze condiţiile pentru a gândi diferit.

Programul spaţiului este structurat pe aceste patru module:

POSTCOMUNISM

Evenimentele din acest modul se referă la felul în care putem analiza trecutul şi prezentul, construind spaţii libere în care putem fi critici şi putem influenţa realitatea. Este important să se arate cu claritate ce a însemnat cu adevărat comunismul în România, dar, de asemenea, este important să fim conştienţi că de multe ori critica comunismului este folosită pentru a justifica poziţii conservatoare, naţionaliste, xenofobe, sexiste, etc şi pentru a arăta că drumul pe care este acum România este singura alternativă posibilă.

FEMINISM

Evenimentele din acest modul se referă la necesitatea de a contura şi de a declara public poziţii feministe, într-un context în care în revistele pentru femei, în emisiunile de la televizor, în viaţa de zi cu zi este promovată aproape exclusiv o imagine stereotipică despre femei şi în condiţiile în care cultura majoritară şi toate aspectele vieţii sunt privite dintr-un punct de vedere masculin şi heterosexual.

EDUCAŢIE

Evenimentele din acest modul se referă la o educaţie care să nu se bazeze pe competiţie ci pe colaborare, la moduri de împărtăşire a cunoaşterii care să nu fie ierarhice, la strategii de învăţare care să determine conştientizarea faptului că felul în care construim realitatea depinde de noi.

DISPLAY

Evenimentele din acest modul se referă la felul în care ideologiile dominante devin manifeste în spaţiul public (al oraşului, în mass-media, în felul în care sunt organizate instituţiile, în imaginea acestora) , dar şi la felurile în care se creează locuri care se sustrag dominaţiei ideologice, în care oamenii îşi exercită dreptul de a pune în discuţie lucrurile, de a gândi critic, locuri în care rămâne deschisă posibilitatea de a alege altceva.


Prezentările, discuţiile, atelierele, performance-urile care au avut loc la Project Space s-au referit la una sau mai multe dintre aceste patru teme.


Project Space este parte a proiectului Spatiul Public Bucuresti/ Public Art Bucharest 2007, curat de Marius Babias si Sabine Hentzsch (www.spatiul-public.ro)PROJECT SPACE


Romania transitioned from a totalitarian system, that did not allow any critical debate, to a system in which the right to critically judge the injustices around us is willingly surrendered and in which we seem to consent to another form of domination, one accompanied by the rise of nationalism, racism and sexism (all of which also existed in more concealed forms before 1989 but which are now openly revealed and promoted). These developments took place against the background of an all-encompassing market economy that permeates every aspect of life in Romania.

The events that took place as part of the Project Space brought forward people, attitudes, actions that overcome constraining situations; people who take responsibility and who consider that it is up to them to make a change; different initiatives that have in common their struggle against authority, their willingness to take risks, and their attempt to create the conditions necessary to think differently.

The program of the space will be structured around four modules: post-communism, feminism, education and display.

Post-communism: The events in this module refer to ways of analysing the past and the present while constructing free spaces from where we can influence reality. It is important to clearly show what communism really meant in Romania but it is also important to be conscious of the fact that in many cases, the critique of communism is used to validate conservative, nationalist and sexist positions, and also to claim that the path Romania is on now is the only possible alternative.

Feminism: This module’s events refer to the necessity to shape and publicly declare feminist positions in a context where every aspect of daily life (the mass media, the public and private sphere, etc) is saturated, almost exclusively, by stereotypical images of women: the self-sacrificing woman; the devoted wife and mother; the sexual object; the victim. This is a reflection of a culture and society dominated by a heterosexual male view that refuses to acknowledge any other perspective.

Education: The events in this module try to conceive a type of education that would not be based on competition but on collaboration, where the sharing of knowledge would not be hierarchical, and where learning strategies would generate new ways of perceiving and constructing our reality.

Display: The events from this module reveal ways in which dominant ideologies become manifest in the public space (in the city, in the media, in institutional organization and their public image) and also ways in which pockets of resistance to the dominant discourse are created, spaces where people can exercise their right to question and think critically, places where the possibility to choose differently remains open.

The presentations, discussions, workshops, performances that took place at Project Space tackled at least one of these four subjects.

Project Space is part of the project Spatiul Public Bucuresti/ Public Art Bucharest 2007, curated by Marius Babias and Sabine Hentzsch (www.spatiul-public.ro)Niciun comentariu: