5.11.07

8 octombrie

Ce mai fac eroii noştri? – prezentare şi discuţii. Cristian Cercel.

Prezentarea „Ce mai fac eroii noştri?” a fost susţinută de Cristian Cercel.

În timpul naţional-comunismului promovat de Ceauşescu, manualele şcolare (de istorie şi literatură română mai cu seamă) prezentau o naraţiune eroizată a istoriei românilor (n.b.: istoria era a românilor, şi nu a României). Fără existenţa unor alternative autentice, monopolul producerii şi reproducerii de identitate se afla în mâinile Partidului, unul dintre canalele cele mai importante prin care o identitate naţională departe de a fi all-inclusive era propagată fiind sistemul educaţional. Care este însă situaţia acum, după ce manualele alternative au devenit o realitate cotidiană pentru elevii de liceu? Cum o mai duc acum vajnicii noştri eroi naţionali? Cât de diferită este actuala „naraţiune română” faţă de cea din epoca naţional-comunistă?

Cristian Cercel este traducător, absolvent al departamentului de Studii Europene din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Bucureşti, Master of Arts in Nationalism Studies, la Central European University, Budapesta.

8th of October

How are our heroes now? – presentation and discussion. Cristian Cercel.

The presentation “How are our heroes now?” was made by Cristian Cercel. During the national-communism promoted by Ceausescu, textbooks (History and Romanian literature in particular) were presenting a heroic narrative of the history of the Romanians (n.b.: the history was of the Romanians and not of Romania). Without the existence of an authentic alternative, the monopoly for the production and the reproduction of identity was in the hands of the Communist Party, the education system was one of the main channels through which a national identity, far from being a comprehensive one, was propagated. What is the situation now, when the alternative textbooks are an everyday reality for the high school pupils? What are our brave national heroes doing now? How different is the present “Romanian narrative” compared to the one from the national-communist period?

Cristian Cercel graduated in European Studies from the Literature department of Bucharest University and has a Master of Arts in Nationalism Studies from the Central European University, Budapest. He works as a translator.

Niciun comentariu: