5.11.07

7 octombrie

Iniţiativa One Laptop Per Child in Romania – prezentare şi discuţii. Liviu Pop.

Prezentarea „Iniţiativa One Laptop Per Child în România” s-a referit la proiectul OLPC iniţiat de Nicolas Negroponte care propune o alternativă educaţională revoluţionară destinată ţărilor din lumea a treia, dar nu numai. Chiar dacă laptopul proiectat de către reprezentantul MIT pare modest ca şi caracteristici tehnice în comparaţie cu standardele tehnologiilor informaţionale de ultima oră, ar putea reprezenta o îmbunătăţire radicală a sistemului educaţional românesc. Povestea acceptării iniţiale şi a îngropării ulterioare a proiectului de către politicienii români nu ar trebui să fie ultimul capitol al OLPC-ului în România, ci începutul unei dezbateri serioase despre modernizarea reală a educaţiei în România.

Liviu Pop este cercetător în arheologie media, cultura analogică şi digitală, digitalizarea arhivelor şi producţie media independentă.

7th of October

The One Laptop Per Child in Romania initiative– presentations and discussions. Liviu Pop.

The presentation “The One Laptop Per Child in Romania initiative” referred to the OLPC project initiated by Nicolas Negroponte, project that proposes a revolutionary educational alternative, destined for the third world countries but not exclusively. Even if the laptop designed by the MIT representative seems modest compared to the technical standards of the latest information technologies, still it could represent a radical improvement of the Romanian education system. The story of the initial agreement and its ultimate demise by Romanian politicians shouldn’t be the last chapter of OLPC project in this country, but rather the beginning of a serious debate about a real modernization of the education system in Romania.

Liviu Pop is a researcher in the field of media archaeology, analogue and digital culture, the digitalization of archives and independent media production.

Niciun comentariu: