5.11.07

4 octombrie

Ofensiva generozităţii – discuţii şi prezentări. Proiect invitat – Centrul Comunitar Rahova-Uranus – arhitecta Ruxandra Antal.

Ofensiva Generozităţii este un grup de artişti şi voluntari care lucrează cu comunitatea din zona Uranus-Rahova în cadrul proiectul „Construieşte-ţi comunitatea”, un proiect de artă comunitară şi de implicare socială. Atelierele şi discuţiile propuse de către grupul Ofensiva Generozităţii s-au bazat pe prezentarea unor filme documentare în care oameni din zonă vorbesc despre viaţa lor şi despre efectele gentrificării, a documentaţiei unor piese de teatru scrise şi jucate împreună cu oamenii din cartier, a documentaţiei reamenajării unui parc din zonă şi a înfiinţării unui „colţ al vorbitorului” unde oamenii pot sa vorbească despre problemele lor. A fost prezentată, de asemenea o propunere de proiect pentru un centru comunitar realizată de către arhitecta Ruxandra Antal. Împreună cu elevi şi absolvenţi activi în cadrul centrului CARE, membrii grupului Ofensiva Generozităţii au condus un atelier despre realizarea unor hărţi personale.

4th f October

Ofensiva generozităţii – discussions and presentations. Invited project – The Rahova-Uranus Community Center– architect Ruxandra Antal.

Ofensiva Generozităţii is a group of artists and volunteers working with the community from Uranus-Rahova neighbourhood in Bucharest, part of a project called “Build your community”, a communitarian art and social involvement project. The workshops and the discussions proposed by Ofensiva Generozităţii were based on: screenings of documentaries featuring locals talking about their everyday lives and about the effects of gentrification on their community; presentation of video documentation of theatre plays written and performed together with the people from the neighbourhood; presentation of documentation material about the reconditioning of a park from the area and the organization of a “speaker’s corner” where people from the area could talk about their daily problems; presentation of a project for a community centre designed by the architect Ruxandra Antal. Together with the members of CARE centre, the members of Ofensiva Generozităţii group organized a workshop about how to make personal maps.

Niciun comentariu: