5.11.07

3 octombrie

Şcolile publice din România: instrumentele Bisericii pentru perpetuarea discriminării de gen – prezentare susţinută de Emil Moise.

Prezentarea cu titlul „Şcolile publice din România: instrumentele Bisericii pentru perpetuarea discriminării de gen”, susţinută de Emil Moise, a avut ca subiect modul în care, prin predarea confesională a disciplinei Religie în şcolile publice, dar şi prin acţiunile colaterale ce decurg din acest fapt se transmit şi astfel se perpetuează relaţiile de putere în general, relaţiile de putere cu conţinut de gen, în special.

Emil Moise este activist şi profesor de discipline socio-umane. Are ca domenii de interes: cultură şi atitudine civică, etică aplicată, drepturile fiinţei umane, teoria deciziei sociale, promovarea toleranţei şi a respectului faţă de fiinţa umană şi mediul înconjurător.

3rd of October

Public schools in Romania: instruments of the Church for perpetuating gender discrimination- presentation by Emil Moise.

The presentation entitled ”Public schools in Romania: instruments of the Church for perpetuating gender discrimination” by Emil Moise, discussed how, with the aid of the confessional teaching of religion in public schools and also with the aid of the collateral actions which rise from this fact, power relations in general and gender power relation in particular are transmitted and perpetuated.

Emil Moise is an activist and a socio-humanist science teacher. His fields of interest are: culture and civic attitude, applied ethics, human rights, the theory of social decision, the promoting of tolerance and of respect towards all human beings and towards nature.

Niciun comentariu: