5.11.07

12 octombrie

Activismul în viaţa publică românească. Masă rotundă moderată de Marius Stoica.

„Activismul în viaţa publică românească” a fost o masă rotundă despre înţelesurile activismului în politică, mass-media, mediul academic, mediul artistic, societatea civică şi comunităţile sociale alternative. S-a pus problema sensului activismului din diverse puncte de vedere şi carenţele pe care uzitarea şi suprauzitarea acestui termen le poate avea în contextul românesc, mai ales în mass-media.

Marius Stoica a studiat filozofia la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca şi e membru în grupul D Media din 2004. Este preocupat de problemele pe care atitudinea activistă le ridică (globalizarea, poluarea, drepturile omului, etc.) şi de cultura contemporană alternativă (mişcarea open source, cultura psihedelică, post-left anarhism, etc.).

12th of October

Activism in Romanian public life. Panel discussion moderated by Marius Stoica.

“Activism in the Romanian public life” took the form of a panel discussion about the meanings of the term of “activism” in politics, mass media, in academic and artistic circles, in the civic society and in the alternative social communities. We discussed the sense of activism from multiple points of view and also we will reflect on the shortcomings that the usage - and over usage - of the term can cause in the Romanian context, especially in the mass-media.

Marius Stoica studied philosophy at the Babeş Bolyai University in Cluj and since 2004 is a member of D Media group. He is concerned with the problems that an activist attitude addresses (globalisation, pollution, human rights, etc) and with the alternative contemporary culture (the open source movement, the psychedelic culture, post-left anarchism, etc).Niciun comentariu: