5.11.07

12, 13,14 octombrie

Joanne Richardson - Graniţele tranziţiei. Munca femeilor.Vieţi precare.

Joanne Richardson a propus trei serii de proiecţii de filme urmate de prezentări şi discuţii pe subiecte referindu-se la graniţe, activism, tranziţie, postcomunism, munca femeilor, precaritate.

Joanne Richardson este fondatoarea Asociaţiei D Media din Cluj (un ONG care îşi are sfera de activitate la intersecţia dintre noile tehnologii şi arta activistă), este editoare a două cărţi despre teoria media şi este autoare a numeroase eseuri despre artă, software, copyleft, video activism, munca imaterială, postcomunism şi a unor videouri despre globalizare, migraţie şi graniţe.

12th,13th, 14th of October

Joanne Richardson - Borders of transition. Women's work. Precarious lives.

Joanne Richardson proposed three series of film screenings followed by presentations and discussions on the topics of borders, activism, transition, post-communism, women’s work, precarity.

Joanne Richardson is founder of D Media in Cluj (an NGO working in the intersection of new technologies and activist art), editor of two books on media theory, and author of essays on art, software, copyleft, video activism, immaterial labour, post-communism, and of videos on globalization, migration and borders.

Niciun comentariu: