5.11.07

6 octombrie

Construcţia identităţii marţiale masculine pe modulul maturitate/imaturitate în România – prezentare şi screening. Ştefan Tiron.

Prezentarea „Construcţia identităţii marţiale masculine pe modulul maturitate/imaturitate în România”, susţinută de către Ştefan Tiron a adresat întrebarea dacă imaginea bărbatului de dinainte de 1989, ajuns micul luptător, sempai, antrenor, maestru, este întotdeauna legată de un anume model de masculinitate antrenată la perfecţiune în mijlocul naturii sau în mijlocul sufrageriei. O masculinitate plasată într-o natură aflată la marginea drumului, lângă picnic, sau alături de staţiunile balneoclimaterice. Modelele de bărbaţi (bruzli, cichicen, dudikof, arnold) erau afişate pe pereţi sau studiate direct din filmele de arte marţiale piratate. Am urmărit o succesiune de astfel de modele printr-o proiecţie de poze şi un film cu „lupte”.

Ştefan Tiron este curator şi conform descrierii sale „paranoia double agent, information dealer, dirty data miner, info broker, shady somatic recipient and damaged cortical data retriever.”

6th of October

The construction of the masculine martial identity on the module maturity/immaturity in Romania – presentation and screening by Stefan Tiron.

The presentation “The construction of the masculine martial identity on the module maturity/immaturity in Romania” by Stefan Tiron questioned if the image of the man before 1989, the man as the little warrior, the sempai, the coach, the master is always connected to a certain model of masculinity trained to perfection in the middle of nature or in the middle of the living room. A masculinity placed on the side of the road, next to the picnic or next to the health resorts. Models of men (bruce li, chucky chen, arnold) were posted on walls or studied directly from the pirated martial arts movies. We saw a succession of such models in a projection of images and in an action movie.

Stefan Tiron is a curator and, according to his description “a paranoia double agent, information dealer, dirty data miner, info broker, shady somatic recipient and damaged cortical data retriever.

Niciun comentariu: