6.11.07

24-27 septembrie

La lucru... Spaţii libere temporare– Reni Hofmüller

Spatii eliberate temporar de Reni- interventie in oraş.

Poliphonic Orchestra- performance.

Aproprierea ca tehnică artistică cu o bază politică – prezentare

Locuri importante pentru o istorie a femeilor.

Discuţiile, prezentările si performance-rile care au avut loc în decursul celor patru zile sub titlul „La lucru... Spaţii libere temporare” au avut subiecte ca: nevoia creării unor spaţii eliberate de ideologia profitului, importanţa unei atitudini conştiente de semnificaţia politică a gesturilor de fiecare zi, relaţia dintre gen şi tehnologie, femeile ca producătoare de conţinut în domeniul culturii şi tehnologiei, etc. Conţinuturile discuţiilor nu au fost prestabilite, acestea hotărându-se împreună cu participantele/participanţii în cadrul unei situaţii non –ierarhice, într-o atmosferă de lucru democratică. Fotografiile de documentare făcute în timpul acestor discuţii si a situaţiilor de lucru care s-au creat au fost folosite apoi pentru o apropriere simbolică a spaţiului oraşului, a unor locuri din Bucureşti care au o importanţă pentru o istorie alternativă a femeilor.

Un alt fel de a arăta necesitatea unei aproprieri a spaţiului oraşului, care e tot mai puţin al fiecăruia dintre noi, a fost intervenţia Spaţii eliberate temporar de Reni, unde o stradă cu vitrine încă goale din zona Lipscani (zona centrală în Bucureşti, aflată în plin proces de gentrificare) a fost marcată, pentru un răstimp foarte scurt, ca fiind un loc posibil pentru acţiuni, un loc deschis, cu adevărat public, un loc care propune ca o ipoteză posibilitatea de fi mai creativi şi mai liberi.

Performance-ul Poliphonic Orchestra a implicat muzicieni şi persoane care nu au nici o legătură cu muzica într-o „orchestră” care a creat un spaţiu democratic în care oameni care nu se cunosc lucrează împreună şi în care vocea fiecăruia e auzită.

Reni Hofmüller este artistă, muziciană, compozitoare şi activistă în domeniul folosirii noilor medii, tehnologiei şi a însemnătăţii politice a acestora. Reni Hofmüller trăieşte şi lucrează în Graz.

24th-27th of September

At work... Temporary free spaces – Reni Hofmüller

Spaces temporarily freed by Reni- street intervention.

Poliphonic Orchestra- performance.

Appropriation as an artistic practice with political background – presentation

Important places for a history of women.

The discussions, presentations and performances that took place over four days included topics such as: the necessity to create some spaces free of the ideology of the profit, the importance of an attitude aware of the political significance of everyday gestures, the relation between gender and technology, the role of free software and open source in promoting the freedom of information, women as content producers in the field of culture and technology, etc. The contents of the discussions were not established in advance but they were decided together with the participants in a democratic, non- hierarchical situation.

The photo documentation realized during these discussions were used for a symbolical appropriation of the space of the city, of locations in Bucharest that have an importance for the alternative history of women.

Another way of showing the necessity of the appropriation of the public space, which belongs less and less to each of us was the street intervention Spaces temporarily freed by Reni. During these intervention a street with still empty window shops from Lipscani area (a central area of Bucharest in the process of gentrification) was marked for a vey short time as a possible space for action, an open place, truly public, a space that proposes as a hypothesis the possibility of being more creative and free.

The performance Poliphonic Orchestra involved musiciens and people who have nothing to do with music in an „orchestra” that created a democratic space in which people who don’t know each other are working together and the each separate voice can be heard.

Reni Hofmüller, based in Graz is an artist, musician, composer, performer, organizer and activist in the fields of (new) media technology usage and of their political importance in general, engaged in the development of contemporary art and convinced that thinking makes a difference.

Niciun comentariu: