6.11.07


16-17 septembrie

Gândeşte global, acţionează local!

Food not bombs – oamenii împotriva războiului. Iniţiativa Libertară (Bucuresti).

Atelier despre mobilizarea împotriva G8 – colectivul CAMAS (Iaşi).

People Global Action (prezentare realizată de un grup de activişti sociali din Grecia).

Prezentarea alternativei vegetariene (motive etice, ecologice, de sănătate). Societatea Vegetarienilor din România.

Problema migraţiei în ţările din fostul bloc comunist. Simina Guga si Stefan Guga.

Free Software. Sindicatul – Tîrgu Mureş.

Critical Mass

Violenţa sexuală în vremuri de război sau criză politică. Alexandra Geisler (Berlin)

„Gândeşte global, acţionează local!” este titlul unei serii de evenimente realizate de un grup de voluntari care desfăşoară proiecte sociale alternative, promovând gândirea critică şi modele de auto organizare. Acest grup propune o acţiune directă împotriva diferitelor forme de discriminare (sexism, rasism, xenofobie, antisemitism, homofobie), împotriva autoritarismului şi a organizării ierarhice a societăţii.
Evenimentele care s-au concretizat în ateliere, screening-uri, acţiuni şi prezentări au propus, în afară de analiză, ideea că iniţiativa de a pune în discuţie şi apoi de a schimba lucrurile injuste poate fi la îndemâna oricăruia dintre noi.
Pe toata durata evenimentului au fost disponibile publicaţii do it yourself (printre care şi o mini-colecţie de fanzine muzicale româneşti), diverse accesorii contraculturale, precum şi materiale informative gratuite.

16th- 17th of September

Think global, act local!

Food not bombs – people against war. Iniţiativa Libertară (Bucuresti).

Workshop about mobilization against G8 –CAMAS collective (Iasi).

People Global Action (presentation sustained by a group of activists from Greece).

Presentation of the vegetarian alternative (ethical, ecological and health reasons). Societatea Vegetarienilor din România.

The problem of migration in the countries of the former communist bloc. Simina Guga and Stefan Guga.

Free Software. Sindicatul – Tîrgu Mureş.

Critical Mass

Sexualized violence in war and political crisis. Alexandra Geisler (Berlin)

Silkscreen workshop. By any Means Distro – Bucureşti.

„Think global, act local!” is the title of a series of events realized by a group of volunteers who develop alternative social projects, promoting critical thinking and models of self-organization. This group is proposing a direct action against different forms of discrimination (sexism, racism, xenophobia, anti-Semitism, homophobia), against authoritarianism and against hierarchical order in society.

The workshops, screenings, actions and presentations that took place under this title whish to propose the idea that it is up to each of us to question and change the injustices surrounding us. During the events, DIY publications were available for the public (among them also a small collection of Romanian music fanzines), different counter cultural accessories and other free information materials.


Niciun comentariu: