5.11.07


12, 13,14 octombrie

Ladyfest

Strategii antirasiste.

Auto-apărare feministă

Identităţi queer/(bi)sexualitate

Discuţie/atelier despre comunicare non-ierarhică, feministă, non-violentă şi organizarea în grup Maternitatea şi implicaţiile sale sociale şi politice

Un text colectiv despre teamă

Radical reading.

Atelier/forum/panel despre prostituţie şi trafic sexual

Corporalitatea noastră.

Ladyfest este un festival non-profit organizat de voluntari - în marea majoritate femei – pentru încurajarea comunicării între femei şi pentru oferirea unui spaţiu creativ şi a unei platforme pentru folosul femeilor.

Cele trei zile de discuţii şi ateliere care s-au desfăşurat în colaborare cu proiectul Spaţiul Public Bucureşti | Public Art Bucharest 2007 s-au referit la subiecte ca: prezenţa femeilor în spaţiul public, identităţi queer, (bi)sexualitate, activism contra violenţei de gen, maternitatea şi implicaţiile sale sociale şi politice, femeile ca realizatoare de conţinut pe internet, video activism şi identitatea de gen, etc.

12th,13th, 14th of October

Ladyfest

Antiracist strategies

Feminist self-defence

Queer identities

Discussion/workshop about non-hierarchical, feminist communication, about non-violence and self-organization

Motherhood and its social and political implications

A collective text about fear

Radical reading.

Workshop/forum/panel about prostitution and sex-trafficking

Our bodies.

Ladyfest is a non-profit festival, organized by volunteers, the large majority of which are women, for the encouragement of communication between women and for the creation of a creative space for women.

The three days of discussions and workshops that took place in collaboration with Spaţiul Public Bucureşti | Public Art Bucharest 2007 project refered to topics such as: the presence of women in the public sphere, queer identities, activism against gender violence, motherhood and its social and political implications, women as content makers on the internet, video activism and gender identities, etc.

Niciun comentariu: