5.11.07

1-2 octombrie

Centrul CARE

Nu rupeţi legăturile dintre noi

Republica diversităţii

Poftiţi în autobuzul non-discriminării!

Sportul nostru: aruncarea cu prejudecăţi

Centrul pentru Acţiune şi Responsabilitate în Educaţie (CARE), ce funcţionează în cadrul Colegiului Naţional George Coşbuc are scopul de a oferi elevilor, absolvenţilor, profesorilor un spaţiu pentru dialog, pentru dezvoltarea talentelor şi folosirea lor în sensul unei implicări comunitare.

Atelierele, realizat de catre membri CARE (elevi, absolvenţi, profesoarele Roxana Marin şi Mihaela Ghiţiu), au avut ca scop producerea unor situaţii în care cei implicaţi să se confrunte cu propriile prejudecăţi, situaţii foarte comice şi foarte serioase în acelaşi timp (improvizaţii, intervenţii pe stradă care au implicat trecătorii), care au atras atenţia, prin forma şi conţinutul lor, asupra necesităţii gândirii critice, asupra faptului că schimbarea poate veni din partea fiecăruia dintre noi şi asupra importanţei pe care o are un proces de educaţie democratic în care profesori şi elevi participă împreună, de pe aceeaşi poziţie.

1st, 2nd of October

CARE Centre

Don’t break the connections between us

The Republic of diversity

Please get in the non-discrimination bus!

Our favourite sport: throwing with prejudices

The Centre for Action and Responsibility in Education (CARE), operates on the premises of the National Bilingual College George Coşbuc and it was establish in order to provide students, graduated students and teachers with a space for dialog, opportunities for scholastic improvement, talent development and community involvement.

The workshop realized together with the members of CARE centre (students, graduated students and teachers Roxana Marin and Mihaela Ghitiu) aimed to produce a series of situations in which the ones involved could confront their own prejudices, very comical and in the same time very serious situations (improvisations, street interventions involving the passers by) which emphasized, through their form and content, the importance and necessity of critical thinking, the fact that each of us can make a difference and the importance of a democratical education system, an educational system to which pupils and teachers participate from equal positions.

Niciun comentariu: